V Česku mu chybí víc slunce. I díky ostatním cizincům, které slyší všude kolem mluvit všemožnými jazyky, se ale Ahmed Kullab cítí v malé zemi uprostřed Evropy jako doma.

Původ českých jmen měsíců: červen

Z čeho vznikl v češtině název pro šestý měsíc v roce? Někteří etymologové tvrdí, že má spojitost s červy. Naopak jiní jazykoví odborníci se přiklánějí k vyjádření načervenalosti plodů.

První červen, ale také dvacátý listopad nebo třeba první neděle v březnu. Den dětí si sice připomíná většina zemí po celém světě, nikoli však ve stejnou dobu.

Moravská metropole je na přelomu května a června ještě více mezinárodní než obvykle. Nastává totiž čas, kdy ve vybrané dny nebe nad městem rozzáří tradiční světová přehlídka světelných představení Ignis Brunensis, konaná v rámci 19. ročníku festivalu Brno – město uprostřed Evropy.

Z tramvaje číslo dvanáct vystoupil milý a jako vždy usměvavý kluk, kterému bychom netipovali více než lehce přes dvacet. Svým vzhledem i dobrosrdečnou povahou je v podstatě naprostým opakem všech neprakticky stylizovaných a mrzoutských postav vědců ze sitcomů, jako je třeba u nás populární Teorie velkého třesku, a jeho skromnost, když hovoří o svých zážitcích, je až neuvěřitelná.

Tlumočník jazykového servisu HOPE v nedávné době opět vyrazil na brněnské výstaviště, kde v rámci Brněnských onkologických dnů tlumočil českým lékařům přednášku německého profesora medicíny.

V úterý 10. května pořádala firma Můj personalista odbornou konferenci zaměřenou na nové trendy v personálním poradenství a jazyková škola HOPE byla u toho. Vše se odehrávalo v reprezentativních prostorách Jihomoravského inovačního centra.

Původ českých jmen měsíců: květen

Pátý kalendářní měsíc označujeme v češtině jako květen, dobu květů, kdy rozkvétá celá země. Setkáváme se ale i s expresivním výrazem máj. Proč květen „porazil“ máj a kdo toto pojmenování zavedl?

Český král a římský císař Karel IV., narozený v Praze přesně před 700 lety, tedy 14. května 1316, by se dal pokládat za vzor jazykově vzdělaného člověka. Otec vlasti se domluvil hned pěti cizími řečmi.

Výstaviště v pražských Holešovicích se od čtvrtka 12. do neděle 15. května opět promění v ráj knih, spisovatelů a příznivců čtení. Čestným hostem 22. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy jsou Severské země.