Svátek dětí nehlásí kalendář jen v červnu, OSN oslavy přesunula na listopad

První červen, ale také dvacátý listopad nebo třeba první neděle v březnu. Den dětí si sice připomíná většina zemí po celém světě, nikoli však ve stejnou dobu.

V České republice hlavní oslavy Mezinárodního dne dětí připadají na první den měsíce června. Univerzální dětský den ovšem OSN stanovila na 20. listopadu.

Podnět, aby děti měly svůj vlastní den, se zrodil v Turecku při založení Národního shromáždění, a to 23. listopadu během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal kontatoval, že děti jsou důležitou součástí budování nového státu. A tak označil 23. duben jako Den dětí, který Turci jako státem uznaný svátek slaví dodnes.

Konference a festival v jeden den

Vyhlásit celosvětový den pro děti bylo poprvé doporučeno 1. června roku 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, k jehož příležitosti čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků. Jeho záměrem bylo poukázat na to, že by společnost měla víc dbát na spokojenost těch, kteří ještě nejsou dospělí. Tyto dvě významné události, probíhající ve stejný den, potom určily datum Dne dětí.

Roku 1949 vyhlásila Mezinárodní demokratická federace žen Den pro ochranu dětí. Důvodem bylo masové zabíjen žen a dětí v Lidicích o sedm let dříve a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Jako datum byl vybrán 1. červen, jako připomínka sirotků v San Franciscu a první konference zabývající se blahem těch nejmenších.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení, a to každoročně. Některé státy datum převzaly a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika, byla mezi nimi.

Svátek jenom pro děti

V roce 1952, kdy už byl Den pro ochranu dětí plně zakotvený, začala Mezinárodní unie pro péči o dítě usilovat o vyhlášení dne, jenž by oslavoval výhradně děti. Na to zareagovala OSN a o dva roky později ustavila Světový den dětí, aby každý stát jednou za rok upřel pozornost na své nejmladší obyvatele. Valné shromáždění OSN přitom doporučilo, aby byly oslavy ve stejný den. Tím se stal 20. listopad, protože v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a roku 1989 Úmluvu o právech dítěte.

Některé země si pak pro oslavy ponechaly začátek června, jiné následovaly doporučení OSN a datum přesunuly na listopad.

Příklad oslav Mezinárodního dne dětí ve světě:

První neděle v březnu – Nový Zéland

První červen – Polsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko

Dvacáté září – Německo

Čtvrtá sobota v říjnu – Austrálie, Malajsie

Dvacátý listopad – Francie, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Spojené státy americké Světový den dětí nedodržují, podobné oslavy se však objevují druhou neděli v červnu.