Jazykové korektury

Zkušení rodilí mluvčí nebo odborníci na český jazyk pro Vás zpracují jazykové korektury. Korektura je vhodná, bude-li text publikován veřejně či bude-li využit k propagačním účelům. Nejčastěji provádíme korektury diplomových a bakalářských prací, odborných článků a příspěvků na konference, propagačních materiálů, tiskových zpráv, atd.

Korektury českého jazyka

Zajišťujeme kontrolu pravopisu, překlepů a stylistiky profesionálními korektory českého jazyka. Naši korektoři samozřejmě dodržují pravidla spisovné češtiny dle aktuálních Pravidel českého pravopisu.

Korektury rodilými mluvčími

Korektury pro Vás vypracují zkušení rodilí mluvčí, kteří jsou zároveň odborníky na dané téma. Korektury nabízíme ve všech evropských jazycích i jazycích neevropských jako je korejština nebo čínština. Rodilí mluvčí zkontrolují nejen gramatickou správnost, ale i místní jazykové odlišnosti (např. americká či britská angličtina, rakouská či německá němčina), případně regionální kulturní specifika.

Kromě kontroly pravopisu, překlepů a stylistiky nabízíme rovněž odborné korektury, kdy český korektor či rodilý mluvčí zkontrolují správné použití odborných termínů, terminologickou jednotnost atd.


Máte zájem o jazykovou korekturu?
Neváhejte nás kontaktovat.

  Společnost / jméno (vyžadováno)

  Email (vyžadováno)

  Telefon

  Text zprávy

  Typ služby (vyžadováno)


  Přeložit do:

  Požaduji překlad s kulatým razítkem (se soudním ověřením)

  Požadovaný termín dodání

  Příloha (podporované formáty souborů: txt, pdf, doc, docx, odt, zip)

  Maximální velikost přílohy 6 MB. Máte-li větší přílohu nebo víc souborů, prosím kontaktujte nás zde.

  Odkud ste se dozvědeli o této nabídce?  Osobní data jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jazyková agentura HOPE považuje poskytnuté informace a údaje za důvěrné a neposkytuje je třetím stranám.

  NAHORU