Testování a jazykový audit

Komplexní jazykový audit identifikuje vzdělávací potřeby jednotlivých zaměstnanců Vaší firmy, umožní efektivnější jazykové vzdělávání a zajistí časové i finanční úspory.

Standardně provádíme vstupní a výstupní testování studentů jazykových kurzů.

Pro Vaši společnost navrhneme cílené firemní vzdělávání včetně kompletního jazykového auditu a testování podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

testovani-jazykovy-audit

NAHORU