Čeština pro cizince / Czech for foreigners

detail_kniha_malaWe provide Czech language courses for both companies and students. Qualified teachers help foreigners communicate in their everyday lives in the Czech Republic or they can prepare them for language exams.

The method of teaching the Czech language is based on the active communication approach without usage of an intermediary language. Intensive course work and constant contact with the Czech language lead to fast progress.

Ve firmách i pro studenty zajišťujeme kurzy českého jazyka. Kvalifikovaní lektoři usnadní cizincům komunikaci v každodenním životě v naší zemi, případně je připraví ke zkouškám.

Metoda výuky českého jazyka je založena na komunikativně-aktivním přístupu bez použití zprostředkovacího jazyka. Intenzivní práce v kurzu a neustálý kontakt studentů s češtinou vede k rychlému pokroku.

 

Preparation for exams for permanent residence at level A2 / Příprava ke zkoušce na trvalý pobyt úroveň A2

  • practice four exams parts: reading, writing, listening, speaking
  • work with model tests
  • 24 lessons (90 minutes) for 8400 CZK
  • two terms Thursday 16:30-18:00 or 18:00-19:30

More about the exams for permanent residence

Termíny / Terms for preparation 

Termín / Terms: 18.1.2024 - 20.6.2024
Čtvrtek / Thursday: 16:30 - 18:00
Cena / Prize: 8400,-

DETAIL ZDE / REGISTER HERE

or

Termín / Terms: 18.1.2024 - 20.6.2024
Čtvrtek / Thursday: 18:00 - 19:30
Cena / Prize: 8400,-

DETAIL ZDE / REGISTER HERE

Individual lessons / INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

We provide individual lessons for the public on request. The courses are taught by a team of qualified and experienced teachers with a specialized methodological guarantee that ensures high-quality lessons and excellent results.

Pro veřejnost zajišťujeme individuální výuku na přání. Kurzy jsou vedeny zkušenými a kvalifikovanými lektory s odbornou metodologickou garancí, která zaručuje vysokou úroveň hodin a vynikající výsledky.

NAHORU