Původ českých jmen měsíců: květen

Pátý kalendářní měsíc označujeme v češtině jako květen, dobu květů, kdy rozkvétá celá země. Setkáváme se ale i s expresivním výrazem máj. Proč květen „porazil“ máj a kdo toto pojmenování zavedl?

V současném spisovaném českém jazyce je výraz květen ryze neutrálním; kalendářovým, školským či odborným. Oproti tomu máj je výrazem expresivním, takzvaným poetismem. Nebylo tomu tak však vždy a dá se říct, že se do jisté míry funkce obou slov vyměnila.

Pojmenování pro květen se zrodilo v době Národního obrození – poprvé ho v tomto smyslu použil v roce 1805 Josef Jungmann ve svém překladu Chateaubriandovy Ataly. Ve staré češtině existovalo přídavné jméno květný, které by se dalo vysvětlit jako kvetoucí zdravím, silou, Jungmann se ovšem nechal inspirovat polským názvem měsíce kwieceń, který je v polských památkách doložen už od 15. století – ovšem pro čtvrtý měsíc, náš duben, a žije doposud jak v polštině, tak v ukrajinštině.

Neuspěl traven ani trnopuk

Jungmannův výraz se rychle ujal a vytlačoval původní název máj, pocházející z latinského „maius“. Obrozenci v něm ale viděli název totožný s německým Mai. K rychlému nahrazení českým, slovanským slovem přispělo i jeho zakoneční na –en, které je stejné u dalších šesti měsíců (leden, březen,…). Úspěšný nebyl název traven či tráven, případně trnopuk, jenž patří k pokusům převzít staré slovanské označení pro pátý měsíc z doby předobrozeneckého purismu.

Pořád máme májový deštík a stavíme májku

I máj ale v češtině zůstal. Třeba ve známém rčení studený máj, ve stodole ráj, kde bychom užitím slova květen pokazili rým. Mluvíme také o oslavách Prvního máje, ovšem s expresivním odstínem. Přežil rovněž v odvozených slovech, jako je májový deštíček, májové koťátko (tříbarevné), běžně hovoříme o jarní houbě májovce nebo o tradici stavění májky. V běžném jazyce ale slovo máj úplně ustoupilo, v nářečí jej slyšíme jen u zcela starých lidí. Výraz máj (kromě odvozených slov) mizel na samém počátku 20. století.

Co předpovídají májové pranostiky (vida, odvozenina)?

Sníh v máji – hodně trávy.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Májová voda vypije víno.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

O květnu najdeme nesčetně zmínek v anglických básních a citátech. Kupříkladu tyto:

„A swarm of bees in May
Is worth a load of hay;
A swarm of bees in June
Is worth a silver spoon;
A swarm of bees in July
Is not worth a fly.“ (Rhyme from England)

„The world’s favorite season is the spring.
All things seem possible in May.“ (Edwin Way Teale)

„You are as welcome as the flowers in May.“ (Charles Macklin)

„Among the changing months, May stands confest
The sweetest, and in fairest colors dressed.“ (James Thomson, On May)