Co pomáhalo Karlovi IV. při jednáních? Jeho znalost pěti jazyků!

Český král a římský císař Karel IV., narozený v Praze přesně před 700 lety, tedy 14. května 1316, by se dal pokládat za vzor jazykově vzdělaného člověka. Otec vlasti se domluvil hned pěti cizími řečmi.

O Karlu IV. je známé, že na výchově u francouzského královského dvora získal neobyčejné vzdělání. Na tehdejší dobu byla mimořádná především jeho schopnost hovořit cizími jazyky – inteligentní mladý princ se naučil německy, francouzsky, latinsky, italsky, na prvním místě ale vždy uváděl češtinu. Když však vzal do ruky brk, vznikaly texty v latině. Ať už je to jeho vlastnoručně sepsaný životopis Vita Caroli, Život svatého Václava nebo množství teologických a právních spisů.

Nadaný Karel přitom věděl, jak ze svých jazykových schopností co nejvíce vytěžit – plynné mluvy v pěti jazycích dokázal obratně využívat v diplomatických jednáních.

Dnes ideálně dva světové jazyky

V současnosti je znalost cizích jazyků pochopitelně potřeba ještě mnohem více než ve 14. století. Ba co víc, umět alespoň jeden je nutné. Většina z nás volí jazyk, kterým se domluvíme téměř všude – angličtinu. Vůbec ale není na škodu ovládat ještě jiný světový jazyk, vzhledem k tomu, že znalost angličtiny už je považována téměř za samozřejmost. Výhody při hledání práce či při cestování jsou pak o dost větší. Odborníci se shodují, že ideální je znát dva cizí jazyky. Když ale budete jazykově vybaveni tak jako Karel IV., určitě se ve světě neztratíte 🙂