V brněnském Kampusu odemknou dveře češtiny pro cizince

Zajímáte se o český jazyk pro cizince? Pak byste neměli promeškat mezinárodní konferenci s názvem Klíč k češtině jako cizímu jazyku, která se koná ve dnech 9. a 10. září v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně.

Konference představí češtinu pro cizince jako dynamicky se rozvíjející obor bohemistiky a poskytne prostor pro výměnu a sdílení zkušeností z didaktického i odborného hlediska. Její program je rozdělený do tří tematických okruhů:

  1. Metodika, testování a inovace v oboru čeština jako cizí jazyk
  2. Profesní čeština (jazyk pro specifické účely)
  3. Čeština z druhé strany (očima studentů a odborníků z praxe)

Se svým příspěvkem Transfer slovní zásoby mezi češtinou a cizími jazyky vystoupí ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR Karel Oliva. Dalším ze zvaných hostů je Kateřina Vodičková, dlouholetá lektorka češtiny pro cizince, která vystudovala českou a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na tamní katedře bohemistiky získala doktorát v oboru Český jazyk. Její přednáška se zaměří na férovost v jazykovém testování.

Oficiálním jazykem setkání je čeština. Příspěvky ale bude možné přednést i v angličtině nebo němčině.

Konferenci pořádá Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci mezinárodního projektu CZKey.