Slovníkem roku 2015 je sada pro interkulturní práci

Překladově-výkladový slovník vydaný v sedmi jazykových verzích. To je vítěz 22. ročníku prestižní soutěže Slovník roku, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP).

Slovník pro interkulturní práci je k dispozici v těchto jazycích: česko-anglický, česko-ruský, česko-španělský, česko-arabský, česko-čínský, česko-vietnamský a česko-mongolský. Přináší přibližně 1000 hesel z oblastí, s nimiž se migranti během svého života v České republice setkávají. Slovní zásoba se týká například cizinecké legislativy, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací, migrace, azylu a integrace. Soubor publikovala v loňském roce nevládní organizace InBáze.

O cenu Slovník roku letos bojovalo šedesát jedna titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z Česka a Slovenska a dalších odborníků, zasedala 13. února. Vyhlášení proběhlo na v pátek 15. května na pražském knižním veletrhu Svět knihy. Kromě hlavní ceny udělovala JTP ještě další ocenění:

Cena poroty za překladový slovník:
Valeška, Jan: SLOVNÍK ANGLICKÝCH FRÁZOVÝCH SLOVES A ODVOZENÝCH JMENNÝCH SLOŽENIN.
Argo, Praha 2013.

Cena poroty za výkladový slovník:
Vašků, Zdeněk: HOLD SLUNCI, DEŠTI, PŮDĚ A PLUHU.
Academia, Praha 2014.

Cena poroty za encyklopedické dílo obecné:
Hrůza, Jiří: SVĚT MĚST.
Academia, Praha 2014.

Cena poroty za encyklopedické dílo historické:
Semotamová, Eva a kol.: AKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN.
Academia, Praha 2014.

Cena poroty za elektronický slovník:
Horáček, Miroslav: ATLAS RYB. (www.chytej.cz/atlas-ryb/)

steve jobs

Na pomyslný skřipec porota málem natáhla překlad knihy o Steveu Jobsovi.

Čestná uznání

Seidl, Jan a kolektiv autorů: TEPLÁ PRAHA: PRŮVODCE PO QUEER HISTORII HLAVNÍHO MĚSTA 1380-2000 /
QUEER PRAGUE: A GUIDE TO THE LGBT HISTORY OF THE CZECH CAPITAL 1380-2000.
Nakladatelství Černé pole, Brno 2014.

Stacho, Ľubo: OBCHODNÁ 1984-2014.
O.K.O., Bratislava 2014.

Skřipec nenatažen

Obec překladatelů také na veletrhu každoročně uděluje anticenu Skřipec za nejhorší literární překlad. Letos se ale rozhodla toto ocenění vynechat. Nejblíže mu byla kniha o Steveu Jobsovi od Waltera Isaacsona, kterou před čtyřmi lety v překladu Dany Šimonové a Bronislavy Bartoňové vydalo tuzemské nakladatelství Práh.

„V českém textu jsou zásadní nedostatky – vyšinutí z vazby, neshoda mezi podmětem a přísudkem, hrubé gramatické chyby, překladatelské nepřesnosti a omyly obecně, patrná je neznalost příslušné terminologie. Některé chyby byly další redakcí odstraněny, dotisk z letošního roku se jimi přesto hemží,“ konstatovala porota a vysvětlila, že kniha Skřipec nedostala, neboť nová možnost udělit ji za knihu vydanou v posledních pěti letech ještě nevešla ve známost.