Myslíme na děti nejenom v jejich den

Po celý rok se s HOPE učí jazyky také děti a studenti. O prázdninách pak tito mají možnost navštěvovat intenzivní jazykové kurzy, které je připraví na nadcházející školní rok.

Mezinárodní den dětí, jenž se slaví 1. června, upozorňuje na práva a potřeby dětí. Jednou z věcí, bez které se děti vyrůstající v dnešní společnosti neobejdou, je znalost cizího jazyka. Jazyková škola HOPE poskytuje dětské kurzy jednak ve vlastních učebnách a jednak na Základní škole Pavlovská v Kohoutovicích. Kurzy jsou rozdělené pro žáky 1. stupně a žáky 2. stupně a učí je český lektor nebo rodilý mluvčí, případně se spolu na kroužku angličtiny střídají. Děti na hodinách vybarvují obrázky, doplňují křížovky, skládají slova a konverzují na jednoduchá témata. Procvičují všechny složky jazyka: čtení, psaní, poslech i mluvený projev. Na konci kurzu mohou složit zkoušku a získat mezinárodně uznávaný certifikát dané jazykové úrovně.

Letní kurzy pro děti a studenty

Na konci srpna HOPE otevírá intenzivní kurzy angličtiny určené dětem a studentům. Výuka je doplněna o zábavné aktivity, nechybí pobyt na zahradě a exkurze. Děti se tak hravou formou připraví na školní rok a studenti zase do vyšších ročníků a k maturitě.

Více informací o prázdninových kurzech najdete zde. Jednotlivé kurzy lze rozkliknout a rovnou se na ně přihlásit.