Letní jazyková minisérie: Public holiday nebo bank holiday?

Abyste ani o prázdninách nepřicházeli o užitečné informace ze světa cizích jazyků, připravili jsme pro vás deset příspěvků týkajících se především slovní zásoby. Jazykové zajímavosti a méně rozšířené fakty si můžete přečíst každý týden až do nového školního roku.

Začátek dvouměsíčního volna je v České republice neodmyslitelně spjat se dvěma, po sobě jdoucími dny volna – 5. červenec připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6. červenec je Dnem upálení Mistra Jana Husa. Oba tyto dny jsou státními svátky, kterých obyvatelé země tradičně využívají k prvním letním dovoleným. Jak se správně řekne státní svátek anglicky? Je to public holiday nebo bank holiday? A co znamená výraz observed holiday?

  • Public holiday

Zákonem stanovený svátek se v americké angličtině označuje za public holiday, national holiday anebo také legal holiday. Obvykle se jedná o den pracovního volna v průběhu roku. V České republice jsou to například oba zmíněné červencové svátky, květnový Svátek práce a Den vítězství, Den české státnosti, který slavíme na svátek svatého Václava, říjnový Den vzniku samostatného českého státu, Štědrý den s oběma vánočními svátky anebo nově ustanovený Velký pátek spolu s Velikonočním pondělím. Ve Spojených státech amerických jsou takovými svátky například New Year’s Day, Memorial Day, jenž připadá na 30. května a drží se k úctě vojáků padlých v Americké občanské válce, či Labor Day, oslavovaný vždy první pondělí v září.

  • Bank holiday

Oproti tomu bank holiday značí státní svátek ve Velké Británii a dalších zemích volného sdružení Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých kolonií, známého pod jménem Commonwealth neboli Společenství národů. Nemusí jít nutně o den, kdy se nepracuje, ačkoli banky jsou zavřené a většině zaměstnané populace je dovoleno vzít si volno anebo naopak dostat za odpracované hodiny peníze navíc. Britskými státními svátky jsou třeba May Day (první pondělí v květnu) a vánoční Christmas Day i Boxing Day.

  • Observed holiday

Méně rozšířeným termínem je observed holiday, který se může slavit v jiné datum, než na které připadá dané výročí. Například když americký Den nezávislosti (Independence Day), tedy 4. červenec, vychází na sobotu, tak se den pracovního volna přesouvá na pátek před ní.

Tak zvané observances jsou ale i dny a události, kdy sice lidé chodí do práce, ale zároveň oslavují a obdarovávají své milované – jsou to například Den svatého Valentýna, Den matek nebo Den otců. Tyto příležitosti lze označit rovněž jako Hallmark Holiday, a to proto, že vznikly primárně z komerčních důvodů. Pojmenování pochází od soukromé společnosti Hallmark Cards, která na prodaných přáních a dárkovém zboží vydělávala.