Letní jazyková minisérie: Okupace Československa ovlivnila postoj k ruštině

Před osmačtyřiceti lety vpadla do tehdejšího Československa vojska Varšavské smlouvy. Invaze se projevila také ve vztahu Čechů k ruskému jazyku.

I takový fenomén, jako je jazyk a jeho znalost, je silně ovlivněný společenskými a politickými událostmi. Když mezi sebou porovnáme angličtinu a ruštinu, můžeme říct, že se vyvíjejí protikladně: zatímco znalost angličtiny se snižujícím se věkem v populaci stoupá, znalost ruštiny naopak klesá.

Obsazení Československa sovětskou armádou přitom na rozšíření ruštiny v českém prostředí rozhodně mělo vliv. Kolem roku 1968 byla u českých obyvatel znalost ruštiny na vrcholu. Srpen 68 se však projevil do celé jedné generace, do jejích postojů k výuce ruštiny a tím pádem i do jejich následných znalostí tohoto jazyka. Lidé se ruštinu museli učit a nechtěli.

Toto stanovisko se postupně měnilo v osmdesátých letech, až se znalosti ruštiny znovu začaly zlepšovat. Dnes se ruský jazyk mohou učit děti na základní škole, běžně patří mezi oblíbené cizí jazyky na středních školách a je nedílnou součástí nabídky českého vysokoškolského vzdělání a jazykových škol.