HOPE tančilo na exotickém plese PEF Mendelu

Ples plný exotiky rozzářil ve čtvrtek 26. února Laser Show Hall v brněnském Bobycentru. HOPE je tradičním sponzorem Reprezentačního plesu Provozně-ekonomické fakulty (PEF) Mendelu, a tedy i pravidelným účastníkem večera.

Po úvodním předtančení studentů PEF Mendelu hudbu Helan Bandu dvakrát vystřídalo taneční vystoupení. Taneční skupina Rio Dance Show předvedla argentinské tango a kubánskou salsu. Tanečníci se později proměnili i v lektory a všechny na parketu učili latinskoamerickou sambu. Na plese nechybělo vyhlášení krále a královny PEF Mendelu a tombola.

Jazyková škola HOPE poskytuje výuku pro studenty PEF Mendelu od roku 2011, a to jak v povinných, tak ve volitelných předmětech. Výběr kurzů je bohatý a připravený na míru potřebám studentů fakulty.

ples PEF Mendelu ples PEF Mendelu

exotický ples PEF Mendelu ples PEF Mendelu ples PEF Mendelu

exotický ples PEF Mendelu ples PEF Mendelu