Český překladatel versus rodilý mluvčí. Kdo je lepší?

Dobrý překlad zachovává přirozenost psaného projevu a věrně zachycuje obsah originálu. S kým toho snáz docílíte: když práci zadáte českému překladateli anebo rodilému mluvčímu?

Vězte, že ani s Čechem, ani s rodilcem chybu neuděláte. Vždy záleží na konkrétním případě. Při překládání je velice důležité přenést obsah textu do kultury dané země. V té chvíli je příhodnější zvolit rodilého mluvčího. Ten se totiž skvěle orientuje ve zvyklostech státu a také v tamním projevu. Rodilý mluvčí má proto velké uplatnění především u textů, které se v různých kulturách mohou trochu měnit.

Reklama? Práce pro rodilce

Překlad rodilým mluvčím se vyplatí rovněž u marketingových textů, reklam a obchodních sdělení. Takový překlad je totiž znatelně citlivější na použitá slova a obraty. Výsledný text musí být čtivý a jeho úkolem je zaujmout. Rodilec zná cílovou skupinu, a proto dokáže nejlépe vybrat slova a slovní spojení, díky kterým nebude poznat, že se jedná o překlad.

Na druhou stranu rodilý mluvčí nemusí být vzdělaný v oboru, ve kterém se překládá. A taky ne každý rodilec umí kvalitně překládat nebo má problém s porozuměním českému originálu. Pak je lepší se obrátit na českého překladatele a rodilého mluvčího pak před zveřejněním textu požádat o korekturu.

U textu technického rázu netřeba vybírat

Jestliže potřebujete překlad technického charakteru, je skoro jedno, zda ho vyhotoví český překladatel či rodilý mluvčí. Takové texty mají jasnou a pokaždé stejnou terminologii a konkrétně vystihují danou problematiku. Překlad tudíž zvládnou oba.