Zaznělo ve třídě… U vás lidé nesmí na nádraží?

Vliv mateřštiny na jazyk, který se učíme, je silný. Proto rusky mluvící studenti češtiny často chybují, když říkají, že někdo někam šel.

Spletl se i student Saša. V kurzu českého jazyka tak zazněl tento dialog:

Saša: Včera jsem pošel na nádraží.

Lektorka Stáňa: Sašo, nemůžete pojít na nádraží. Na nádraží může pojít tak leda pes.

Saša: U vás lidé nesmí na nádraží?

Českému „šel“ se totiž v ruštině rovná „pošel“. 🙂