Zaznělo ve třídě… Nazdarky!

Čeština se neustále rozrůstá o nové výrazy a slovní spojení; stávající slovní zásoba se modifikuje a rozšiřuje svůj význam. Jedním ze způsobů obohacování jazyka je odvozování, kdy se k základovému slovu připojují další části. A právě o takové tvoření slov se nejednou, záměrně i neplánovaně, pokouší studenti češtiny jako cizího jazyka.

Je tomu několik let zpátky, co Češi ke klasickému ahoj nebo čau přidali příponu -ky. Vznikly tak pozdravy ahojky a čauky, hojněji používané spíše v psané konverzaci. A jelikož to funguje u ahoj a čau, proč by to nefungovalo i u dalších pozdravů. Proto se nemůžete divit, když vejdete do dveří a Ukrajinec, jehož čeština je na úrovni blízké mateřskému jazyku, vás vesele přivítá: Nazdarky!

Že jste to nikdy neslyšeli? Nevadí. Pokud se vám to líbí, zdravte tak 😉