Zaznělo ve třídě: Máš hezký vodní kostým!

Sport je oblíbené téma lekcí češtiny pro cizince, neboť Češi rádi sportují – jezdí na kole, lyžují, plavou. A název toho typu oblečení, v němž vykonávají poslední zmíněnou aktivitu, se liší od pojmenování například v ruštině.

Dnešní poučka nevyplynula ze situace ve škole, ale, jak už název napovídá, z příhody v bazénu. Jelikož se však tematicky hodí do naší rubriky, rozhodli jsme se ji zařadit.

Jak už jsme zmínili, jedním z častých koníčků lidí v České republice, je plavání. Plavou v létě v rybnících a jezerech, v zimě v krytých bazénech. Jedna parta českých přátel s sebou do bazénu přizvala i svoji kamarádku Rusku. Ta chtěla pochválit jednu z přítomných dam, a tak jí řekla: „Máš hezký vodní kostým!“

Přítomní Češi se pochopitelně začali smát a vysvětlili cizince, že vodní kostým jsou v češtině plavky. Tato úsměvná chyba má ovšem snadné vysvětlení: do ruštiny se plavky překládají jako купальный костюм, podobně ve staré britské angličtině můžeme pro plavky použít výraz swimming costume či bathing costume, Poláci si pro změnu do vody oblékají kostium kąpielowy.

A jak slovo plavky vzniklo?

Jednoduše – od slovesa plavat, ve staroslověnštině plavati. Praslovanský infinitiv zněl *plovati, přičemž původní infinitiv byl *pluti (české sloveso plout pochází z indoevropského kořene *pleu- neboli plout, téci, a to od *pel- s významem téci, lít, pohybovat se).