Zaznělo ve třídě: Kundera je živější než Hašek

Oba patří k významným českým spisovatelům. Je však mezi nimi jeden podstatný rozdíl: Milan Kundera žije a tvoří ve Francii, zatímco Jaroslav Hašek zemřel před více než devadesáti lety. Jak se s tímto faktem při porovnávání dvojice autorů popral student češtiny jako cizího jazyka?

Student z Finska si na lekci procvičoval stupňování přídavných jmen. Jeho úkolem bylo mimo jiné porovnávat mezi sebou různé objekty, zvířata či lidi. A tak padaly věty jako „Slon je větší než pes.“, „Letadlo je rychlejší než kolo.“ a podobně. Při zadání „Kundera – Hašek“ se student trochu zarazil.

„Kundera je modernější než Hašek,“ řekl potom.

Na to lektorka poznamenala: „Hlavně Kundera ještě žije a Hašek už umřel.“

Student zareagoval velice pohotově: „Aha! Tak Kundera je živější než Hašek.“

V podstatě měl pravdu, že? 😉