jak se rusky řekne Polák a Polka

Zaznělo ve třídě… Он? Поляк. Oна? Полянка

Stejně jako v češtině, také v ruštině existuje přípona -ka. Její pomocí přechylujeme z mužského rodu do ženského. A když je tato přípona použita nesprávně, může celé slovo znamenat něco úplně jiného, než jsme měli v úmyslu říct.

V hodině ruštiny se lektorka dotazovala, jak se řekne Polák a Polka.

Lektorka: Он? (On?)

Student: Поляк. (Poljak.)

Lektorka: Oна? (Ona?)

Student: Полянка. (Poljanka.)

Полянка ovšem neznamená Polka, nýbrž mýtinka nebo palouček 🙂 Obyvatelka Polska se správně rusky řekne полька (Polka) či полячка (Poljačka).