Zahraniční řečníci a HOPE v Rozdrojovicích

Naše tlumočnice se na konci května vydaly tlumočit do hotelu Atlantis v Rozdrojovicích. V obci na severozápadě Brna jsme ve středu 28. května zajišťovali simultánní kabinové tlumočení pro 40 účastníků. Prezentace zahraničních řečníků tlumočily dvě zkušené tlumočnice jazyka anglického.