Vyslali jsme tlumočníka na Národní fairtradovou konferenci

Brno hostilo ve čtvrtek 16. října Národní fairtradovou konferenci. Zúčastnili se jí Češi aktivně podporující fair trade (spravedlivý obchod) a pracovně také tlumočník HOPE, který tlumočil konsekutivně mezi angličtinou a češtinou.

Konference se konala v Administrativním a školicím středisku Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu. Jako čestný host vystoupil Bruce Crowther z Velké Británie, jenž v roce 2000 se svou rodinou inicioval vznik prvního britského Fairtradového města Garstangu. V současné době je ve světě více než patnáct set takových měst. V České republice má tento titul osm měst: Litoměřice, Vsetín, Český Krumlov, Hodonín, Mladá Boleslav, Volyně, Třebíč a Chrudim.

Zakladatel kampaně Fairtradová města se s přítomnými podělil o své dlouholeté zkušenosti a dal jim inspiraci pro další aktivity.

Co je fair trade?

Fair trade je způsob obchodu, který dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé a řemeslníci při fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení takzvaného sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.