Ve škole na kraji Líšně mohou děti začít chodit do výběrové 6. třídy

Anglický jazyk a matematika s důrazem na logiku. Na hlubší vzdělání v těchto oborech se specializuje výběrová 6. třída, kterou v příštím školním roce plánuje otevřít Základní škola Horníkova v brněnské Líšni.

„Chceme rychlejším dětem a nadanějším žákům nabídnout příjemnější variantu, než je gymnázium,“ prozrazuje smysl třídy ředitel Základní školy Horníkova Roman Burda. Podle něj jsou osmiletá gymnázia pro mnohé z dětí příliš náročná. Ve výběrové 6. třídě se žáci budou učit na úrovni gymnázia a podle gymnaziálních učebnic, stále však zůstanou na základní škole. „Měly by se přihlásit takové děti, které mají zájem a předpoklady. Zároveň se tato třída může stát alternativou pro ty, kteří se nedostanou na gymnázium. Naše výběrové řízení totiž následuje až po přijímacím řízení na gymnázia,“ podotýká ředitel Burda.

Rodilý mluvčí a metoda CLIL

Do výběrové 6. třídy nastoupí menší počet žáků, maximálně dvacet, aby s nimi učitelé mohli pracovat individuálně. V hodinách matematiky budou tito šesťáci více konfrontováni s logikou a souvislostmi; co se týče angličtiny, budou se pravidelně setkávat s rodilým mluvčím. „Děti si potřebují naposlouchat i nečeskou angličtinu a hodiny s rodilým mluvčím jim pomáhají rozvíjet slovní zásobu,“ zmiňuje učitelka angličtiny na Základní škole Horníkova Lenka Plšková.

Výběrová 6. třída na základní škole v LíšniNově otevřená třída se navíc bude učit metodou CLIL, kdy v anglickém jazyce probíhá rovněž výuka dalších předmětů. „My už se snažíme aplikovat prvky CLILu i v ostatních třídách, v předmětech jako je dějepis nebo zeměpis. Děti se často stydí mluvit a já bych si přál, aby se nebály. Ve výběrové 6. třídě to bude pravidlem,“ prohlašuje Roman Burda s tím, že cílem speciální „šestky“ není připravit děti na jazykové zkoušky. Dostanou ale tu možnost. Ve spolupráci s jazykovou školou HOPE budou moci vykonat zkoušky Cambridge English.

Třídu s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky povede zkušená kantorka Ludmila Čoupková, která kromě matematiky a dějepisu vystudovala speciální pedagogiku a je vyškolená na metodu CLIL. „Chtěla bych s dětmi pracovat víc projektově. Třeba že stavíme elektrárnu, to znamená vyměřit pozemky, spočítat potřebné finance… A taky jim dávat víc logických úkolů,“ svěřuje se se svými plány učitelka. Sama by výběrový 6. ročník doporučila také pro takové děti, které vyžadují větší klid na práci. „Znám spoustu dětí, které jsou šikovné, jenom potřebují známé prostředí a menší kolektiv. A to jim právě tato třída poskytne,“ poznamenává Ludmila Čoupková.

Výběrová třída na ZŠ HorníkovaPřijďte na informační schůzku

Do nevelké školy s rodinnou atmosférou, která stojí na samotném konci městské části Líšeň, se rodiče budoucích šesťáků mohou přijít podívat v úterý 12. dubna v 17 hodin. „Ukážeme jim školu i třídu, představíme učitele a taky povíme, z čeho bude talentová zkouška. Samozřejmě se budou moci na cokoli zeptat,“ říká k informační schůzce ředitel líšeňské školy, který by si do budoucna přál mít výběrovou třídu v každém z ročníků. „Bývávaly tady výběrové jazykové školy a já bych se k tomu rád vrátil,“ vyslovuje své přání.

Talentová zkouška z matematiky a angličtiny pro nynější žáky 5. ročníků je naplánovaná na 26. května v 9 hodin, náhradní termín se uskuteční o týden později, tedy ve čtvrtek 2. května ve stejný čas. Zda děti ve zkoušce uspěly, se dozví do konce června.