V tandemu se nejenom skáče, ale i učí jazyky

Tandemová výuka spojila HOPE a Masarykovu univerzitu. Cílem projektu je seznámit zahraniční studenty HOPE, kteří většinou mluví rusky, s českými studenty ruštiny. Díky tomu si pak studenti najdou v Brně nové kamarády, mohou se s nimi pravidelně scházet a navzájem si pomáhat s českým/ruským jazykem. Doposud se uskutečnila dvě setkání.

„Studenti ruského jazyka se pomocí interaktivních her, jako bylo například hledání dvojic nebo vyplňování dotazníků, měli seznámit a popovídat si s co největším počtem českých studentů,“ popsala úvodní seznámení lektorka HOPE Stanislava Adámková a doplnila, že rusky mluvící studenti dostali dotazník v češtině a čeští studenti naopak v ruštině.

Ke konci setkání se vytvořily menší skupinky. Jejich čeští členové byli požádáni, aby zahraničním studentům ukázali nějaké zajímavé místo v Brně: kavárnu, restauraci, nějakou pamětihodnost, park.

Zúčastněným studentům se akce velice líbila, a proto bude mít pokračování. „Do budoucna plánujeme další setkání s jinou náplní a také zřízení facebookové skupiny, ve které by si mohli studenti sami domlouvat setkání a případnou výuku či konverzaci ve dvojících,“ informovala Stanislava Adámková.