V Prostějově se mluvilo česky a italsky. S našimi tlumočnicemi

Ve středu 9. a ve čtvrtek 10. dubna jsme zajišťovali simultánní tlumočení mezinárodního obchodního setkání v Prostějově. Tlumočilo se z a do italštiny, a to i s použitím tlumočnické techniky.

Úkolu se zhostily dvě velmi zkušené tlumočnice, které zvládly nejenom celé setkání a připravené powerpointové prezentace, ale zajistily i závěrečnou diskusi a byly zahraničním hostům k dispozici také při slavnostním obědě. Po skončení společného programu následovalo krátké konsekutivní tlumočení na jednání s úřady. Spokojenost s tlumočením vyjádřili jak klienti a jejich zahraniční hosté, tak i brněnské tlumočnice.