česko-ruský tandem

V česko-ruském tandemu potrénovali cizí jazyk

Motivace k dalšímu studiu, seznámení a především procvičení komunikace v cizím jazyce. To jsou cíle tandemové výuky rusky mluvících studentů, kteří studují češtinu na VUT, se studenty ruského jazyka z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Tandemové setkání se uskutečnilo v prostorách VUT na Kounicově ulici. Studenti se nejprve vzájemně poznali a pak zapojili do projektové výky. Dohromady se zamýšleli nad studiem cizích jazyků a společnými i odlišnými interkulturními dimenzemi mezi jednotlivými zeměmi. Mluvilo se česky a rusky.

výuka v tandemu na VUT

Jak se tato netypická lekce líbila studentům z VUT?

„Schůzka byla velmi zajímavá a prospěšná pro všechny studenty. Češi byli veselí, dobromyslní a milí. Dlouho jsme se bavili na různá témata. Bylo to perfektní! Rádi bychom se setkávali častěji v takové přátelské atmosféře.“ (Artem a Iryna)

„Líbilo se mi mluvit s Čechy, kteří se učí ruštinu. Seznámil jsem si s nimi a teď se setkáváme na facebooku a mluvíme o všem možné. Děkuju moc za jedinečnou zkušenost!“ (Vitalii)

„Když k nám přišli studenti z Masarykovy univerzity, kteří se učí ruský jazyk, bylo to velmi dobré. Kladli jsme si navzájem otázky o kultuře, historii a sportu České republiky a naší země. Na konci jsme si vyměnili své kontakty. Děkujeme našim učitelkám za takovou možnost.“  (Andriy)

„Spolupráce s rusky a česky mluvícími studenty mně připadá velmi užitečná, protože během takových hodin můžeme hodně zlepšit náš mluvený projev. Taky bylo zajímavé slyšet ruštinu z úst člověka, který se ji teprve učí. Ráda bych se zúčastnila takové akce znovu.“ (Sofiya)

„Setkání nám přineslo hodně pozitivních emocí. Seznámili jsme se s českými studenty a máme teď spoustu nových kamarádů. Máme nové zkušenosti a můžeme jít někdy někam na procházku. Bylo to výborné. Děkujeme.“ (Anastasia)

„Včerejší akce se mně moc líbila, protože jsem se dlouho chtěl seznámit s českými studenty. Taky se mi moc líbilo, že máme podobné názory a můžeme mluvit o tom, co nás zajímá. Chtěl bych mít více takových akcí a dozvědět se o zkušenostech českých studentů a také se dělit s nimi o své.“ (Iurii)

Také organizátorky hodnotí česko-ruský tandem pozitivně: „Věříme, že výuka přinesla všem zúčastněným nejen motivaci k dalšímu studiu, ale snad dala vzniknout i novým přátelstvím.“