Umět nejméně dva cizí jazyky je dnes nezbytné, říká garantka jazyků na PEF Mendelu

Pětiletá spolupráce pojí jazykovou školu HOPE s Provozně-ekonomickou fakultou (PEF) Mendelu v Brně. Na pozici garanta jazyků působí lektorka HOPE Ludmila Horáková.

Jak dlouho jazyková škola zajišťuje výuku na PEF Mendelu?

Cizí jazyky učíme na PEF Mendelu pro studenty bakalářských oborů od roku 2011.

Jaké jazyky či odborná zaměření musí studenti během studia absolvovat?

Studenti absolvují Obchodní jazyk v angličtině nebo němčině, kde musí prokázat nejen znalost jazyka, ale také odborné znalosti z oblasti obchodu. Druhý jazyk si mohou vybrat z nabídky šesti jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Studenti informatických oborů musí úspěšně zvládnout odborně zaměřený předmět Angličtina pro informatiky.

V čem podle vás studium jazyků na PEF Mendelu vyniká?

Výuka jazyků je na velice vysoké úrovni, studenti jsou aktivně zapojováni do studia tak, aby byli motivováni k tomu se jazyk naučit. Umět minimálně dva cizí jazyky je v dnešní době nezbytné a my se snažíme studenty právě dva jazyky kvalitně a dobře naučit, aby byli na trhu práce konkurenceschopní.

Jaká je zpětná vazba od studentů?

Studenti na kurzech nejlépe hodnotí přístup lektorů a zvolenou formu výuky. Často se v evaluacích setkáváme s odpovědí, že je naše forma výuky zbavila strachu z jazyka a jeho aktivního používání, a to je myslím velice důležité.

Na co jsou kurzy zaměřené?

V kurzech klademe důraz na prohloubení a procvičení všech dovedností – reading, speaking, writing a grammar.

Více informací o systému jazykové výuky PEF Mendelu najdete na www.pef.mendelu.cz/25625-studium-jazyku-na-pef.