Tlumočnicím v Hradci Králové pomáhala pilotáž

HOPE zajišťovalo tlumočení odborné konference, která se konala začátkem listopadu na univerzitě v Hradci Králové. Tlumočilo se i pomocí takzvané pilotáže.

Třídenní konference s názvem Quality of Democracy in Latin America and Post-Communist Europe se konala v Novém Adalbertinu na královéhradeckém Velkém náměstí. Konference se zúčastnila řada zahraničních hostů a tlumočilo se do angličtiny a španělštiny včetně tlumočnické techniky. Na místě tak fungoval technik a čtyři tlumočnice. Ty praktikovaly také metodu pilotáže mezi angličtinou a španelštinou. A co je to pilotáž?

Pilotáž je tlumočení mezi dvěma jazyky prostřednictvím jazyka třetího a používá se v případě, kdy některý člen tlumočnického týmu nerozumí jazyku, jímž mluví řečník. Tlumočník je pak napojen na kabinu, která umožňuje pilotáž, a tlumočí přes jiný jazyk. Například: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí němčině, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny, angličtiny… Kvalita tlumočení se přitom znatelně nesnižuje.

Ilustrační foto: Jaroslav Loskot