Tlumočnice HOPE zajistily plynulou diskuzi mezi českými a rakouskými mluvčími

Jazyková škola HOPE má za sebou další úspěšnou tlumočnickou událost, když se na samotném konci března postarala o simultánní tlumočení přednášky v Moravské zemské knihovně v Brně.

„Akce se podařila, klient byl spokojený,“ potvrzuje koordinátorka sekce Překlady a tlumočení Simona Kopecká.

Na přednášce o moderních dějinách nejprve zazněly krátké příspěvky pětice odborníků – tří českých historiků a dvou rakouských. Ve druhé části pak přišla na řadu diskuze s publikem, v němž seděli jak experti, tak široká veřejnost. Hovořilo se přitom především o klíčových okamžicích dějin 20. století: rok 1938, II. světová válka a rok 1968. Přítomné rovněž zajímalo, jak probíhá spolupráce historiků při psaní Společné česko-rakouské knihy o dějinách či jak tito autoři řeší případné různé pohledy na věc.

„Naše dvě tlumočnice zajistily plynulou výměnu názorů mezi oběma stranami českých a rakouských mluvčí,“ konstatuje Simona Kopecká z HOPE.

HOPE tlumočnice v MZK tlumočení v MZK