vlajka Číny

Tlumočili jsme v Číně, zemi vynálezů a starověkého písma

Daleká Šanghaj a Su-čou se staly cílem tlumočníka HOPE, který do čínských měst cestoval jako doprovod při školení.

Zaměstnanci firmy z Česka se jeli do Číny školit a tlumočník pro ně nejenom překládal, ale díky svým znalostem jim také usnadňoval orientaci v odlišném sociokulturním prostředí. Tlumočnický doprovod v zahraničí je častá a přínosná služba. Jazyková škola HOPE je schopná zajistit tlumočníka i neobvyklých jazyků a poslat ho kamkoli do světa. Stejně tak je možné využít služby tlumočnického doprovodu v České republice, když klientovi přijedou například obchodní partneři ze zahraničí. V takovém případě tlumočník cizincům pomáhá v adaptování se na zdejší podmínky a vysvětluje jim místní reálie.

Šanghaj

Šanghaj je nejlidnatější město Číny. Žije tam asi 23 milionů lidí. Jedná se o největší světový přístav a zároveň moderní město, které láká turisty z celého světa. Ti obdivují především šanghajské moderní stavby a vydávají se na ikonickou třídu Nanjing Road, která se nachází v novější tváři města a plní roli nákupní tepny.

Nezaměnitelnou architekturu, která upoutá na první pohled, má televizní věž nazývaná Perla Orientu. Je vysoká 468 metrů a nabízí pohled na město z celkem 15 vyhlídek. Konstrukce ukrývá i výškový hotel s 20 pokoji a otočnou panoramatickou restauraci. Po setmění věž rozzáří tisíce LED diod.

Šanghajské moderní budovy lákají turisty z celého světa.

Šanghajské moderní budovy lákají turisty z celého světa.

Nejvyšší vyhlídku nabízí budova Šanghajského světového finančního centra. Samotná stavba má výšku 492 metrů, vyhlídka je o 18 metrů níž. Výš už se v žádném jiném městě procházet nelze – prosklený tunel je oficiální nejvyšší vyhlídkou na světě. Rovněž Šanghajské světově finančním centrum je nepřehlédnutelné. Jednak je v Šanghaji nejvyšší a jednak má originálně řešený vrchol: je v něm otvor, a tak si celá stavba vysloužila přezdnívku „otvírák lahví“. Ten si přitom lidé mohou koupit v prodejně suvenýrů přímo v budově.

Su-čou

Su-čou je jedním z nejstarších měst v údolí řeky Jang-c‘. Je známé pro své kamenné mosty, pagody a pečlivě navržené zahrady, které se staly vyhledávanou turistickou atrakcí. Su-čou je dodnes důležitým centrem produkce čínského hedvábnictví.

Čínské znaky

V čínském písmu se nedělají mezery mezi znaky.

V čínském písmu se mezi znaky nedělají mezery.

Pro zápis čínských jazyků existuje speciální písemná soustava. Čínské písmo patří mezi starověká písma a jedná se o nejdéle soustavně používané písmo na světě. Jeho vznik popisuje legenda o Cchang-ťieovi. Podle jedné její verze byly čínské znaky vynalezeny, když Cchang-ťie, byrokrat žijící okolo roku 2 650 př.n.l., lovil zvěř. Uviděl želvu, jejíž žíly přitáhly jeho pozornost. Spatřoval v nich možnou logiku, což ho přivedlo ke studiu přírody. Zkoumal zvířata z celého světa, krajiny a hvězdy a vynalezl první symbolický systém zvaný C‘ (字), jenž se stal prvním čínským písmem. Traduje se také, že toho dne, kdy se zrodily čínské jazyky, slyšel čínský lid truchlení ďábla a viděl obilí padat z nebo jako déšť. To označovalo „druhý vznik světa“.

V čínských znacích existuje pro každý morfém (část slova) zvláštní grafém (grafický prvek – znak, znaménko, značka). Odlišností od latinky je také to, že se nedělají mezery mezi slovy.

Čínské nudle nebo pradědeček seismograf

Stará Čína dala světu mnoho vynálezů. Mezi ty nejgeniálnější patří předchůdce kompasu, střelný prach, dále papír, čínské nudle či první seismograf.