Studenti PEF Mendelu už ví, jak se budou učit jazyky

HOPE pravidelně zajišťuje jazykovou výuku na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity (PEF Mendelu) v Brně. Studenti prvního ročníku se tento týden seznámili s tím, kdy je jazykové kurzy čekají a které to musí nebo mohou být.

Polovina září na PEF Mendelu tradičně patří Prvákovinám, akci, kde se noví studenti seznamují s prostředím fakulty i s budoucími spolužáky a také získávají zkušenosti od těch starších. K Prvákovinám patří i takzvané úvody do studia, na kterých zástupci fakulty sdělují základní informace o studiu, průběhu semestru, o možnostech sportovního vyžití a rovněž o jazykovém vzdělávání. To nastoupivším studentům představila garantka jazyků na PEF Mendelu Ludmila Horáková.

prvákoviny na PEF Mendelu 2015„Studenty jsem seznámila se systémem jazykové výuky: během studia musí absolvovat povinně dva jazyky – jeden na odborné úrovni (pokročilí) a druhý na úrovni středně pokročilých. Odborný jazyk studují v prvním ročníku a jde o předmět Obchodní jazyk (na výběr mají z angličtiny nebo němčiny), druhý jazyk je čeká ve druhém ročníku a na výběr mají z angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a italštiny. Ve třetím ročníku již nemají klasickou výuku cizího jazyka, ale absolvují odborné semináře, které jsou vyučovány v angličtině,“ popsala jazyková garantka.

Přípravné a procvičovácí kurzy navícHOPE Prvákoviny

Posluchači se dozvěděli i o podpůrném systému doplňkových či specializovaných kurzů, které na univerzitě nabízí právě jazyková škola HOPE. Jedná se o dva typy kurzů: přípravné – ty připraví studenty na vstup do studia jazyků, dostanou je na úroveň, která je pro předmět nutná, a pak procvičovací, které probíhají souběžně s vyučovaným jazykem a slouží jako „doučování“ pro studenty, kteří mají obavy ze zápočtu z jazyka, případně z jazykové zkoušky.

„Studenti měli o všechny informace velký zájem a byli nadšení z toho, že univerzita jim nabízí takto širokou možnost vzdělávání se v jazycích,“ uvedla Horáková.

Přehled systému jazykové výuky na PEF Mendelu je k nahlédnutí na www.pef.mendelu.cz/25625-studium-jazyku-na-pef, doplňkové/specializované jazykové kurzy jsou popsány na www.jazykynapef.cz.