Slovo Vánoce má původ v německém Weihnachten

V prosinci je to asi ten nejskloňovanější výraz. Vánoce, o Vánocích, před Vánoci, na Vánoce… O nejkrásnějším svátku v roce mluví všichni. Jak ale toto označení vzniklo?

Jak české Vánoce, tak slovenské Vianoce jsou přejímky z německého Weihnachten. Podrobnosti etymologové neznají, obvykle ovšem soudí, že druhá část byla přeložena (nacht – noc) a první se přizbůsobila češtině (weihen – světit, posvětit). Přesná předloha však není jistá vzhledem k dlouhému českému á. Dobově pojmenování Vánoce pochází asi ze 12. až 13. století.

Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. LEDA, 2001.