Shut the front door! Ne vždy jenom zavíráme dveře

Nepovídej! Vážně? Drž pusu. Tak by se do češtiny dal přeložit slovní obrat Shut the front door. Záleží na situaci, v níž ho slyšíte.

Větu Shut the front door lze samozřejmě použít v jejím základním významu. Tedy, když po někom chceme, aby zavřel přední dveře.

Person 1: Can you shut the front door please?
Person 2: Yeah, sure.

Spojení Shut the front door má ale i další významy:

  • Někdo řekne něco, co je nad slunce jasné.

Susie: They told me that the moon will not shine forever.
Sam: Shut the front door!

  • Neuvěřitelné. Výraz překvapení. Český ekvivalent by zněl například Nekecej!/Kecáš!

Vicky: Ohh, I just got this Gucci sweater for only $75.
Cindy: Shut the front door! That’s awsome!

Lisa: Bobby and I got engaged!
Amy: Shut the front door!

  • Eufemismus k vulgární frázi Shut the fuck up neboli když něco mluví nesmysly; když jsme rozzlobení, naštvaní nebo nám dochází trpělivost.

Tom: Lalalalalalalalala.
Joe: Shut up.
Tom: Lalalalalalalalala.
Joe: I said Shut Up!
Tom: LALALALALALALALALA
Joe: SHUT THE FUCK UP!/SHUT THE FRONT DOOR!

„You slept with your girlfriend’s sister and her mom? Shut the front door!“

A tak, když budete někoho anglicky žádat, aby opravdu jenom zavřel dveře, protože na vás táhne, raději na ně ukažte nebo větu rozviňte, aby nedošlo k nedorozumění 🙂