Sametovou revoluci píšeme s malým s

V České republice si 17. listopadu připomínáme události, které se odehrály v roce 1989 a vedly k pádu komunistického režimu u nás. Tyto události se souhrnně nazývají sametová revoluce, slovensky nežná revolúcia a česky také někdy něžná revoluce. Všechny tyto názvy mají na začátku malé písmeno.

Když mluvíme o sametové revoluci, máme na mysli konkrétní politické změny na podzim a v zimě roku 1989. Nicméně, jak udává příručka Ústavu pro jazyk český, výraz nepíšeme s verzálou:

„S malým písmenem se píšou i obrazná pojmenování jako sametová revoluce, pražské jaro (= události na jaře 1968) atp.“

Řídíme se tradicí

Zároveň nutno podotknout, že o psaní velkých písmen u výrazů označujících historické události často rozhoduje tradice. U samotové revoluce volíme malé písmeno za všech okolností. Velké písmeno je naopak striktní pro pojmenování jako Květnová revoluce (= revoluce v květnu 1945), Pražské povstání nebo Velká francouzská revoluce.