Rozhovor s tlumočníkem: Musíte mít vycvičenou mysl

Nelehká práce s cizím jazykem, ale i se znalostmi a vlastním projevem. Tlumočení je práce, která vyžaduje pohotovost, nadhled a pevné nervy. „Nejtěžší je krizový management,“ říká brněnský tlumočník Filip Drlík.

Co musí tlumočník mezi dvěma nebo více jazyky umět? Vystačí si s velmi dobrou znalostí cizího jazyka?

Bez velice dobré znalosti cizího jazyka se tlumočník neobejde, ale sama o sobě určitě nestačí. Tlumočník musí být klidný a sebejistý – ale ta jistota musí z něčeho vycházet. Kromě jazyka musí dokonale ovládat terminologii a rozumět oboru, který tlumočí. Hodně důležité taky je, aby měl dobrý projev ve vlastním jazyce – na ehm, ééé, vlastně, takže, toto, todleto není čas. To samozřejmě není všechno – na tlumočení musí mít především vycvičenou mysl – musí být schopen rychle „rozebrat“ větu na nejdůležitější prvky sdělení a pak je znovu složit v jiném jazyce. To jsou asi ty nejdůležitější věci, ale i tak by toho tlumočník měl umět a znát ještě mnohem víc.

Co je při tlumočení nejtěžší? Rozumět mluvčímu, formulovat obsah do jiného jazyka, vše stíhat nebo něco jiného?

Zmíněné věci jsou samozřejmosti, které se od tlumočníka očekávají a v podstatě popisují princip jeho práce. Nejtěžší na práci tlumočníka je asi „krizový management“. Když se jednání začne ubírat nečekaným směrem nebo když mluvčí nebere v potaz, že ho někdo tlumočí – pak je potřeba zasáhnout.

Při tlumočení také může dojít k vtipným situacím nebo okamžikům, kdy se tlumočník „zapotí“. Podělíte se s námi o takový zážitek, který vám utkvěl v paměti?

Asi si nevzpomenu na nějaký jeden konkrétní zážitek, občas se něco vtipného stane, ale většinou to nesouvisí s tlumočením. Docela jsem se zapotil vloni, když jsem tlumočil skotské autory na Měsíci autorského čtení. Legendární básnířka LizLochhead se mnou udělala takový experiment – před čtením jsem se s ní bavil o jedné básni, kterou jsem pro Měsíc autorského čtení přeložil – a ona chtěla, abych nejdřív já přečetl překlad, a ona že potom přečte originál. Byla zvědavá, jak to bude znít a jak budou reagovat diváci. (Jinými slovy, když už jsi to přeložil, tak si to taky přečti!) Byly to nervy, ale myslím, že nakonec to byl parádní zážitek pro mě, pro ni, i pro diváky!Filip Drlík

Filip Drlík, tlumočník a překladatel, působí v Brně. Překládá jazykovou kombinaci angličtina – čeština, a to literární i odborné texty. V poslední době vyšly jeho české překlady detektivních příběhů britského spisovatele Petera Maye. Tlumočil živé vstupy v České televizi, skotské autory na literárním festivalu Měsíc autorského čtení, ale i řadu technických školení, obchodních jednání a jiné. Vystupuje také jako písničkář.

Autor fotografií: David Konečný