Původ českých jmen měsíců: září

Měsíc září tak trochu klame vzhledem. Jeho název nemá nic společného se zářivými slunečními paprsky, nýbrž je odvozený od stejného základu jako měsíc, který přichází poté.

Ačkoli v září přechází léto do podzimu a sluníčko ještě vskutku poměrně dost září, spojovat si pojmenování prvního školního měsíce s obdobím tak zvaného babího léta by bylo chybné. Jméno pro září totiž pochází o času podzimního říjení zvěře, které právě v tuto roční dobu nastává. Název měsíce má tedy tentýž kořen jako jméno říjen.

Co předpovídají zářijové pranostiky?

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září – říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Září jezdí na strakaté kobyle.

Září v anglicky psané poezii:

„By all these lovely tokens
September days are here,
With summer’s best of weather
And autumn’s best of cheer.“ (Helen Hunt Jackson, September)

„September fattens on vines.
Roses flake from the wall.
The smoke of harmless fires drifts to my eyes.
This is plenty. This is more than enough.“ (Geoffrey Hill, September Song)