Původ českých jmen měsíců: červenec

Název sedmého měsíce v roce je podobný jemu předcházejícímu. I proto bývá oříškem k zapamatování pro ty, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk.

Jak už jsme si vysvětlili u měsíce června, základem pro česká pojmenování prvních dvou letních měsíců byla patrně červená barva. Červenci pak ale jméno mohl dát i červec (brouk).

Zmínili jsme, že názvy červen a červenec jsou mnohdy matoucí pro cizince, již se je snaží naučit. To ale není žádnou novinkou. Tato dvě slova byla zaměňována už ve starší době, takže červenec býval šestý měsíc v roce a červen sedmý. Snad k tomu přispěla také latinská jména těchto dvou měsíců, Junius a Julius, která jsou si zvukem velmi podobná a položená vedle sebe se prostě lidem pletla. Však se přiznejme, kdo se občas nemusí zamyslet, jestli má v angličtině říct June nebo July? 😉

Co nám hlásí červencové pranostiky?

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Červenec – úrody blíženec.
Co červenec končí, srpen začíná.

O červenci se dočteme i v anglické literatuře:

„Answer July—
Where is the Bee—
Where is the Blush—
Where is the Hay?

Ah, said July—
Where is the Seed—
Where is the Bud—
Where is the May—
Answer Thee—Me—“
(Emily Dickinson, Answer July)

„Hot July brings cooling showers,
Apricots and gillyflowers.“
(Sara Coleridge, Pretty Lessons in Verse)

„If the first of July be rainy weather,
It will rain, more of less, for four weeks together.“
(John Ray, English Proverbs)