Původ českých jmen měsíců: březen

Na sklonku března vám přinášíme letošní třetí část našeho seriálu o tom, jak vznikla česká pojmenování jednotlivých měsíců v roce. V čem tkví původ názvu prvního jarní měsíce?

Existují dvě teorie objasňující vznik slova březen. První říká, že to je měsíc, kdy dobytek začíná být březí. Jazykovědci se však spíše přiklánějí ke druhé variantě, totiž že jde o čas bříz. „Březen zajisté znamená dobu, kdy břízy raší a rozvíjejí své lupínky,“ napsal ve svém článku pro odborný časopis Naše řeč filolog Vojtěch Kebrle.

Asi všichni z nás slyšeli známé Březen – za kamna vlezem. Jaké další pranostiky byly třetímu měsíci roku přiřčeny?

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.

Jelikož v březnu se loučí zima a lidé netrpělivé vyhlížejí slunečné a teplé jarní dny, anglicky píšící autoři březen často zmiňují právě jako přechod mezi těmito dvěma ročními obdobími.

„March is a month of considerable frustration – it is so near spring and yet across a great deal of the country the weather is still so violent and changeable that outdoor activity in our yards seems light years away.“ (Thalassa Cruso)

„The March wind roars
Like a lion in the sky,
And makes us shiver
As he passes by.
When winds are soft,
And the days are warm and clear,
Just like a gentle lamb,
Then spring is here.“ (Neznámý autor)

“Indoors or out, no one relaxes in March, that month of wind and taxes, the wind will presently disappear, the taxes last us all the year.” (Ogden Nash)

„It was one of those March days when the sun shines hot and the wind blows cold:  when it is summer in the light, and winter in the shade.“ (Charles Dickens)

„Springtime is the land awakening.
The March winds are the morning yawn.“ (Lewis Grizzard a Kathy Sue Loudermilk, I Love You)