Technologie, aplikace na míru

Díky využívání CAT nástroje můžeme klientům zajistit jednotnou terminologii v překladech. Zároveň nám tento nástroj umožňuje vytvořit a udržovat zákazníkovi jeho vlastní databázi odborných výrazů, díky jejímuž používání se výrazně zkracuje jak doba, tak cena za vyhotovení překladu. Tento nástroj také případně umožňuje bezproblémovou spolupráci více překladatelů, a to v reálném čase.

CAT nástroj (zkratka z anglického Computer Aided Translation či Computer Assisted Translation, čili překlad podporovaný počítačem) je program, který pomáhá překladateli s překladem. Takový program umožňuje vytvoření překladové paměti a slovníku, kam se ukládají přeložené texty. Narazí-li překladatel na tyto výrazy a slovní spojení (či jejich části) v textu opakovaně, je mu automaticky nabídnut jejich předchozí překlad, což zajistí jednotnou terminologii. Také se tím nejen zkrátí doba překladu, ale i zmenší jeho cena, protože tyto opakující se výrazy již klientovi nejsou účtovány.

CAT manager pověřený administrací CAT nástroje zajistí tvorbu, aktualizaci a rozšiřování překladových pamětí a dohled nad průběhem zhotovení zakázek.

Na míru zákazníkovi také můžeme vytvořit online zadávací rozhraní pro pohodlný a efektivní přehled o zakázkách a jejich správu, které oceníte hlavně při větším objemu prací a dlouhodobé spolupráci.Máte zájem o další informace?
Neváhejte nás kontaktovat.
[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]

NAHORU