Přednáška na FF: Tlumočník má sloužit jako nestranný třetí subjekt

V uplynulém měsíci se HOPE zúčastnilo přednášky Heleny Tužinské z Univerzity Komenského v Bratislavě. Tato slovenská odbornice se soustavně věnuje problematice tlumočení ve státní správě a tlumočení pro imigranty.

Přednáška se konala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde značná část budoucích tlumočníků a překladatelů studuje. Koordinátorka překladu a tlumočení v jazykové škole HOPE Simona Kopecká se tedy po čase vydala na svou alma mater, zejména aby se dozvěděla, jak akademikové nahlíží na aktuální problematiku tlumočení pro imigranty.

„Řeč byla o etickém kodexu tlumočníka, který by měli všichni tlumočníci při výkonu svého povolání dodržovat, právních důsledcích tlumočení, vlivu dialektu nebo sociální vrstvy na výpověď zpovídaného a dalších zajímavých tématech. Všichni se shodli, že tlumočník má sloužit jako médium přenosu komunikace, jako nestranný třetí subjekt mezi dvěma komunikujícími. V diskuzi dostaly prostor některé komplikovanější případy z praxe a mluvilo se o tom, jak u nich dosahovat tohoto požadovaného ideálu,“ shrnula náplň setkání Simona Kopecká.

Ilustrační fotografie: http://www.affordableinterpreters.com/