Posledního září slavíme Mezinárodní den překladu

V den smrti svatého Jeronýma, tedy 30. září, si překladatelé po celém světě připomínají Mezinárodní den překladu.

Svatý Jeroným je patronem překladatelů. Svůj život zasvětil askezi a vzdělanosti. Od roku 382 pracoval v Římě jako sekretář papeže Damase I. Ten mu zadal první velkou zakázku – revizi latinského překladu Bible podle původní řecké verze. Tato revize se řadí mezi největší Jeronýmovy úspěchy. Když Jeroným po dvou desetiletích tuto práci dokončil, rozhodl se, že přeloží i Starý zákon. A to z původního jazyka – hebrejštiny. Tento starý biblický jazyk učenec studoval během svého dlouholetého pobytu v Betlémě. Jeronýmův překlad z hebrejštiny je průkopnickým dílem, protože všichni před ním překládali Starý zákon z řeckého textu Septuaginty. Jeho překlad dostal název Vulgata, což znamená „obecný text“, a je upravený do mluvené latiny tak, aby mu jeho posluchači rozuměli. Stal se uznávaným základním textem v římskokatolické církvi.

Vzor pro následovníky

Jeroným je považován za velice talentovaného znalce jazyků v křesťanském prostředí a svým následovníkům slouží jako inspirace. Nebál se připustit neznalost nebo chyby a často svoje překlady revidoval, opravoval a doplňoval. Základní kámen pro překladatele položil tím, že se snažil překonat jazykové bariéry mezi různými kulturami a propagoval jazykovou vzdělanost.

Mezinárodní den překladu byl na svátek svatého Jeronýma stanovený v roce 1953. Mezinárodní federace překladatelů (FIT) jej pak oficiálně vyhlásila v roce 1991. Po celém světě se v tento den konají různé semináře, přednášky, workshopy pro překladatele, tlumočníky a zájemce o cizí jazyky vůbec.

Světce Jeronýma mají kromě překladatelů za patrona také učenci, studenti, asketové a ve Francii se stal patronem výrobců brýlí.

Čtěte také: https://www.jazykovyservis.cz/blog/mlady-jeronym-pomaha-zacinajicim-prekladatelum/