Podporujeme výuku CLIL na našich školách

Jazyková škola HOPE se odborně podílela na přípravě a organizaci čtvrtého krajského setkání metodiků zaměřeného na výuku CLIL a odborný cizí jazyk. CLIL se stále častěji objevuje ve vztahu k výuce cizího jazyka. Slýcháme ho ze stran škol i učitelů – o co přesně jde?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) neboli obsahově a jazykově integrované učení patří v současné době k trendům evropského školství. Jedná se o typ bilingvní výuky zaměřující se na integraci cizího jazyka (nejčastěji angličtiny) a dalšího školního předmětu. Cizí jazyk je zde tedy vyučován zároveň s nejazykovým předmětem. Nejde ale o výuku vedenou pouze v cizím jazyce, naopak mateřský jazyk zůstává součástí výuky.

Počty i dějiny v cizím jazyce

Podstatou této metody je soustředění se více na obsah probírané látky než na strukturu a formu jazyka. Odborníci se shodují, že se jedná o přístup, který se orientuje spíše na proces výuky než na pasivní předávání informací učitele studentům. V praxi to znamená, že učitel vyučuje v cizím jazyce konkrétní odborný předmět, který je součástí učebního plánu (matematika, přírodověda, dějepis, výtvarná výchova a tak dále).

HOPE vystoupilo na krajském setkání metodiků.

HOPE vystoupilo na krajském setkání metodiků.

Nejistota českých kantorů

V České republice bohužel není tato metoda využívaná tak, jak by si zasloužila. Metodické setkání, kterého se účastnilo několik desítek brněnských gymnázií a středních škol, mělo za úkol pomoci učitelům integrovat tuto metodu do výuky a zároveň překonat negativní faktory, které mezi učiteli převládají. Zejména je to jejich obava, že jazyk neovládají v dostatečné míře, případně nejistota, zda žáci budou látce v cizím jazyce rozumět.

Vzhledem k tomu, že jazyková gramotnost Čechů je stále na podprůměrné úrovni, doufáme, že jsme učitelům kromě správného metodického přístupu dodali hlavně odvahu takovou výuku realizovat a budeme se těšit, že na našich základních a středních školách bude už brzy výuka předmětů v cizím jazyce zcela běžnou záležitostí.