Podpora jazykových kurzů patří ke strategii firmy, zní ze SolarWinds v Brně

Několikrát týdně vyráží lektoři HOPE do Spielberk office centra na Holandské ulici v Brně. Míří do SolarWinds, české pobočky americké softwarové společnosti. Brněnská kancelář s HOPE spolupracuje už sedmým rokem, a to tak, že využívá kurzů anglického jazyka a kurzů českého jazyka pro cizince. Proč SolarWinds nabízí svým zaměstnancům jazykové lekce a jak taková firemní výuka vypadá? O tom jsme mluvili se šéfem brněnské pobočky SolarWinds Petrem Johnem.

Jaká je vaše pozice v SolarWinds?

Moje pozice se jmenuje Site operations manager. Znamená to, že mám na starosti chod a fungování brněnské pobočky, jednání s partnery a dodavateli a vytváření co nejlepšího pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

SolarWinds dlouhodobě podporuje výuku cizích jazyků u svých zaměstnanců. Proč?

Podpora jazykových kurzů je součástí strategie firmy. Jsme mezinárodní společnost, jejímž hlavním komunikačním jazykem je angličtina. Nemůžeme přijmout někoho, kdo by anglicky vůbec neuměl. Na každé pozici je vyžadována jiná úroveň angličtiny, a pokud naši zaměstnanci chtějí růst v kariéře, potřebují angličtinu na vyšší úrovni. I když někdo umí anglicky velice dobře, vždycky je kam jít dopředu. Proto nabízíme kurzy angličtiny a také kurzy češtiny pro cizince. Nabíráme lidi z ciziny a chceme jim pomoci, aby se snáz zapojili do společnosti, aby se tady cítili lépe. V Česku se člověk ne vždy domluví anglicky na úřadech nebo u lékaře, navíc jejich kolegové v práci nemluví celou dobu anglicky a my si přejeme, aby se zapojovali do takových konverzací, aby rozuměli. Naším cílem je vytvořit pro ně takové prostředí, aby tady zůstali co nejdéle.

Jak se zaměstnanec na výuku přihlásí a jak ta následně probíhá?

Každému nováčkovi nabídneme anglický jazykový kurz. Zvolí si skupinu pokročilých nebo vyšších pokročilých a pak tento kurz navštěvuje. Lekce je jedenkrát týdně v rámci pracovní doby. Manažerům nabízíme individuální anglické kurzy, protože věříme, že tento způsob výuky je nejefektivnější, a na těchto pozicích je angličtina nejdůležitější. Z hlediska časového, finančního i prostorového tuto možnost neposkytujeme všem, ale může se stát, že takového individuálního kurzu dočasně, půl roku nebo rok, využívá i člověk mimo management. Je to výjimečně, když se někdo potřebuje rychleji posunout v konkrétní oblasti, například v psané angličtině. U kurzů češtiny je to obdobné. Nový zaměstnanec dostane informaci, že může českých kurzů využívat. Ty jsou odstupňovány podle úrovní, a zároveň máme i individuální kurzy češtiny.

Získáváte z kurzů zpětnou vazbu?

Ano. Součástí průzkumu spokojenosti v naší společnosti je i zpětná vazba na jazykové kurzy. Zaměstnanci hodnotí, co se jim líbí, co ne, co by chtěli změnit, v čem setrvat. A samozřejmě hodnotí učitele. Tím pádem pak můžeme změnit zaměření kurzů, případně vyměnit učitele. Zároveň požadujeme po jazykové škole zpětnou vazbu na jednotlivé účastníky kurzů, abychom viděli, že to neděláme zbytečně.

A zatím vše funguje tak, jak si představujete?

Mám pocit, že ano. U cizinců je zlepšování výrazně vidět, denně cvičí, slyší češtinu, a to je pro ně velká výhoda. Celkově je poznat, že lidem, kteří se v jazyce chtějí zlepšovat, se to daří.

A co vy? Navštěvujete kurz angličtiny?

Já navštěvuju individuální kurz angličtiny, který je pro mě velkým přínosem. Chodím tam přes rok a půl, jedna lekce trvá čtyřicet pět minut a sám na sobě pozoruji výrazné zlepšení. A také mě to baví. Díky tomu, že vidím výsledek, a rovněž díky učiteli, protože jeho forma výuky je pro mě velice zajímavá.

Autor fotografie: Libor Foltýnek