Od února začínáme s novými kurzy angličtiny. Přihlaste se!

Školní rok se přehoupává do své druhé poloviny a jazyková škola HOPE hned na začátku února otevírá čtyři anglické kurzy pro letní semestr.

Nabídka je pestrá co se týče úrovní i typu výuky. V jazykové škole HOPE postupně odstartují tyto kurzy:

  • Angličtina – mírně pokročilí A2
  • Angličtina – středně pokročilí B1
  • Angličtina 55+
  • Kombinovaná výuka v angličtině s českým lektorem a rodilým mluvčím B1

Anglický kurz pro mírně pokročilé a pro středně pokročilé navazuje na kurz pro studenty ze zimního semestru a další zájemce z řad veřejnosti. Výuku podle učebnice New English File doplňují komunikační aktivity vztahující se k probíraným tématům.

Angličtina 55+ je navazující kurz pro studenty ze zimního semestru a další zájemce z řad veřejnosti ve věku 55 let a více. Také v letním semestru se bude pracovat s učebnicí Oxford Wordskills Intermediate. Cílem kurzu je opakovat především konverzací probranou slovní zásobu a gramatiku.

Kombinovaná výuka v angličtině s českým lektorem a rodilým mluvčím se bude i ve druhé půli školního roku konat dvakrát týdně. Také tento kurz je určený studentům ze zimního semestru, ale i nově příchozím účastníkům. Cílem hodin je zdokonalit komunikační schopnosti studentů a dodat jim sebevědomí k tomu, aby byli schopni vyjadřovat se na různá témata.

Podrobné informace o všech pro vás připravených kurzech naleznete na našich webových stránkách.