Na filozofické fakultě znovu začne Letní škola slovanských studií

Lekce, přednášky, ale také exkurze nebo české filmy. To vše čeká studenty, kteří přijedou na Letní školu slovanských (bohemistických) studií. Tu už poosmnácté pořádá Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Letní škola se koná od soboty 18. července do soboty 15. srpna. Účastníky čeká vždy dopoledne pět vyučovacích hodin jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek. Kurzy jsou přitom rozdělené podle úrovně znalosti českého jazyka.

Besedy a filmová promítání

Odpoledne mohou studenti letního kempu navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení nebo si vyzkoušet interpretaci literárního textu. Součástí školy jsou také besedy o české hudbě, dějinách umění, Brně a podobně. Večery jsou určené promítání českých filmů.

Výlety po republice

Téměř měsíční program zahrnuje celodenní exkurze na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Zájemci mohou rovněž pátrat v archivech a knihovnách, případně požádat o radu či konzultaci s profesory a dalšími pracovníky fakulty.