Na brněnský Překladatelský inkubátor jsou zváni hlavně studenti a budoucí překladatelé

Masarykova univerzita hostí v sobotu 19. března seminář s názvem Translator Incubator, který je určený především studentům a začínajícím překladatelům neliterárních textů.

Na téma Podnikatelské, marketingové a etické minimum pro začátečníky na překladatelském trhu bude v Brně hovořit Tomáš Mosler, který se od roku 2005 zabývá překladem z angličtiny do češtiny. Specializuje se přitom na IT, marketing, průzkum trhu a obchod.

Účelem jeho seminářů je poskytnout praktické rady a informace o zahájení podnikání v oblasti překladatelství a prvních krocích. Věnují se například základům marketingu a obchodní komunikace, způsobům prezentace služeb, cenotvorbě, ověřování důvěryhodnosti klientů či problematice strojového překladu.

Překladatel má nárok na slušnou odměnu

Smyslem setkání je rovněž probrat podnikatelské chyby a mylné předpoklady, které v oboru často panují a zbytečně omezují rozvoj kariéry, upozornit na určité „pasti“, do nichž se někteří zbytečně nechávají chytat, a ukázat, že zkušený český překladatel si za kvalitní práci může účtovat důstojnou odměnu.

Přednáška se koná na Komenského náměstí 2 od 13 hodin, a to ve spolupráci s asociacemi IAPTI a JTP. Vstup stojí od 300 korun, členové partnerských asociací mohou využít zvýhodněného vstupného.

Na seminář je nutná předchozí registrace. Podrobnosti a registrační formuláře naleznete na www.translatorincubator.com.