Na Apríla žertují nejen Češi

Žertíky, drobné zlomyslnosti, mystifikace. 1. dubna jsou „legrácky“ a nepravdivé zprávy povolené jak v České republice, tak v dalších zemích.

Výrazem apríl označujeme první dubnový den, kdy mají lidé ve zvyku někoho napálit. V novinách se mohou objevit takzvané kachny, v poště lze objevit klamné informace. Svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období; přechod ze smutné zimy na veselejší jaro.

Apríl přišel do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. Nejstarší asociace mezi 1. dubnem a jakýmsi druhem pošetilosti se nachází v Canterburských povídkách, které v roce 1392 napsal Geoffrey Chaucer. Poprvé tento den písemně zmínil Bartoloměj Chrystellius z Prahy, a to v roce 1690. Dřív se oběťmi žertů stávali známí a příbuzní, kteří měli nakoupit neexistující věci jako například ohýbák na cihly nebo bublinku do vodováhy.

V angličitině se Apríl označuje jako April Fool’s day nebo také All Fool’s Day. Připomínají si ho lidé v řadě cizích státech:

  • Velká Británie

Ve Velké Británii se aprílový žert odkrývá výkřikem „April fool!“ Studie z 50. let říká, že v Británii a dalších zemích, které převzaly britské tradice, vtipkování končí polednem. Člověk, který šprýmuje po poledni, je sám hlupák.

  • Irsko

V Irsku bylo tradicí pověřit oběť důležitým dopisem, který měla předat jmenované osobě. Tato osoba potom požádá oběť, aby dala dopis někomu jinému. A tak to jde pořád dál. Když je dopis nakonec otevřen, obsahuje slove „send the fool further“ („pošli hlupáka dál“).

  • Polsko

Prima aprilis je den plný žertů. Klamavé zprávy připavují jak obyčejní lidé, tak média, která někdy i vzájemně spolupracují, aby byla „informace“ ještě uvěřitelnější, a stranou nezůstavají ani veřejné instituce. Důležitým aktivitám se Poláci v tento den raději vyhýbají. Toto přesvědčení je tak silné, že protiturecká aliance s Leopoldem I., podepsaná 1. dubna 1683, byla antedatována na 31. března.

  • Norsko, Dánsko, Švédsko

V dánštině se Apríl řekne aprilsnar. Většina norských, dánských a švédských mediálních poboček vydává 1. dubna falešný příběh. V novinách je to obvykle článek na první straně, ne však titulní.

  • Itálie, Francie, Belgie

April fish, ve francouzštině poissons d’avril, v italštině pesce d’aprile. Tak je 1. dubnový den známý v Itálii, Francii, Belgii a francouzsky mluvících oblastech Švýcarska a Kanady. Lidé se v tento den snaží bez povšimnutí připevnit na záda obětí papírovou rybu. Tato ryba nápadně připomíná pohlednice francouzského April Fool’s Day z konce 19. a začátku 20. století.