Mladý Jeroným pomáhá začínajícím překladatelům

Také letos na jaře se v Praze uskutečnil Mladý Jeroným, série přednášek, besed a prezentací zaměřených na překlad a tlumočení.

Mladého Jeronýma pravidelně pořádá pražská Jednota tlumočníků a překladatelů. Ta funguje už patnáct let a v současné době sdružuje více než 600 profesionálních překladatelů, tlumočníků a pedagogů translatologie v České republice, na Slovensku i v dalších zemích. Mladý Jeroným je určený především těm, kteří s překladatelstvím či tlumočením začínají. Akce je pojmenovaná po knězi a církevním učiteli, svatém Jeronýmovi.

Patron univerzit a vědeckých společností

Svatý Jeroným se narodil přibližně v roce 347 v istrijském Stridonu (dnešní Chorvatsko) a zemřel 30. září 420 v Betlémě. Byl to významný křesťanský spisovatel, teolog a překladatel. Je patronem Dalmácie, Lyonu, teologů, učenců, archeologů, dále také studentů, žáků, překladatelů, univerzit a vědeckých společností. Bývá vzýván proti očním chorobám.

svatý Jeroným

Svatý Jeroným proslul především autorstvím Vulgaty.

Neznalost Písma, neznalost Krista

Jeroným je známý zejména jako autor Vulgaty, překladu bible do mluvené latiny. Vulgata je dodnes nejvýznamějším biblickým překladem; jde víceméně o korekturu starších latinských překladů. Starý zákon Jeroným překládal přímo z hebrejštiny, s výjimkou žalmů, které překládal natřikrát, aby se nejvíce ujal překlad podle Septuaginty, tedy řeckého překladu. Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí 4.-5. století a patřil mezi nejslavnější učence své doby. Přeložil a napsal další historické, polemické a homiletické spisy a dochovalo se po něm také 117 dopisů. Jeho nejvýraznější myšlenkou je upozornění „Neznalost Písma je neznalost Krista.“

V roce 1928 byl Jeroným spolu s Ambrožem, Augustinem a Řehořem Velikým prohlášen učitelem církve.