Medvěd jako pojídač medu. Co říkají etymologické mapy Evropy?

Jsou slova, která používáme denně. Kde se zrodil název pro čaj? Podle čeho Severoevropané pojmenovali pomeranč? Nejenom to vyčteme v evropských etymologických mapách.

Americká dramatička Rita Mae Brown prohlásila: „Jazyk je silniční mapa kultury. Řekne nám, odkud lidé jsou a kam jedou.“ Pojďme se zaměřit na běžně užívaná slova kostel, medvěd, pivo, jablko, pomeranč, růže, ananas, čaj, okurka. Odkud pochází a jaké názvy pro ně mají mluvčí ostatních evropských jazyků?

  • Kostel

Slovo kostel ukazuje vliv antické řečtiny. Výraz ecclesia znamená shromáždění.

etymologická mapa Evropy_kostel

  • Medvěd

Pojmenování medvěd pochází z Ruska, kde je největší výskyt medvěda hnědého v Evropě. A proč medvěd? Jednoduše – jí med.

etymologická mapa Evropy_medvěd

  • Pivo

Mandarínština si vypůjčila předponu pi- ve slově pivo, kterou najdeme v několika evropských jazycích, a vytvořila si své označení pi jiu.

etymologická mapa Evropy_pivo

  • Jablko

Pojmenování pro oblíbené ovoce je rozmanité. Finský a estonský výraz má možná indo-íránský původ.

etymologická mapa Evropy_jablko

  • Pomeranč

V západní Evropě pochází slovo pomeranč ze sanskrtu, zatímco v mnoha východoevropských a severoevropských jazycích je to výraz vzniklý ze spojení „jablko z Číny“.

etymologická mapa Evropy_pomeranč

  • Růže

Staré řecké slovo pro růži znělo garoful a dnes už ho zaslechneme jenom v severovýchodní Itálii.

etymologická mapa Evropy_růže

  • Ananas

Většina Evropy odvozuje výraz ananas z guaranštiny, což je domorodý jazyk Jižní Ameriky. Ovšem Velká Británie a následně i Spojené státy americké přejali toto slovo z latiny.

etymologická mapa Evropy_ananas

  • Čaj

Pojmenování pro čaj má svůj původ v Číně, přirozeně; kromě několika zemí ve východní Evropě, které následují latinský jazyk.

etymologická mapa Evropy_čaj

  • Okurka

Výraz okurka je ještě různorodější než jablko. Napříč Evropou se setkáme s mnoha variantami, pocházejícími z různých zdrojů.

etymologická mapa Evropy_okurka

Zdroj: www.businessinsider.com/european-maps-origins-of-common-words-2014-11