Letní jazyková minisérie: Znáte tři anglická slova začínající na dw?

Kombinace písmen dw na začátku slova není v angličtině častá. Ba naopak. Ve spisovném anglickém jazyce existují pouze tři takové výrazy.

První na mysl nám nejspíš přijde slovíčko dwarf neboli trpaslík, skřítek, člověk malého vzrůstu, a to možná díky legendárnímu britskému seriálu Red Dwarf (Červený trpaslík). Dwarf ale v angličtině funguje i jako přídavné jméno: trpasličí, zakrslý, maličký, stejně jako sloveso: převyšovat, být mnohem větší, tyčit se, čnít, zabraňovat růstu, zakrsnout, zakrnět. (Our market is dwarfed by the German one. Náš trh je nepatrný v porovnání s německým.)

Druhým z ojedinělé trojice je sloveso dwindle, což znamená ubývat, tenčit se, zmenšovat se, ztrácet se, scvrkávat se a podobně. Jako příklad můžeme uvést: Our supplies dwindled. Naše zásoby se tenčily./His fortune dwindled away. Jeho bohatství se vytratilo. Fráze dwindle in importance se pak překládá jako ztrácet na důležitosti.

A na závěr slovo dwell. Tím myslíme rozebírat něco, zabývat se něčím zeširoka: Don’t dwell on the past. Nerozebírej minulost., ale rovněž bydlet, přebývat, zdržovat se, přetrvávat: The gods dwelt in the mountains. Bohové přebývali v horách. Užitečná může být fráze dwell in happiness, tedy být stále šťastný. Dwell jako podstatné jméno označuje výdrž, setrvání, prodlevu: dwell time – klidová doba.

Dwight nebo Dwayne

Samozřejmě, že v anglické jazyce uslyšíte i další slova, která mají na svém počátku dw. Mohou to být jednak odvozeniny zmíněných tří výrazů anebo pak slangová, nespisovná pojmenování typu dweeb (chcípak, moula) a jména jako Dwight (americký basketbalista Dwight Howard, bývalý prezident USA Dwight D. Eisenhower, D. z amerického postapokalyptického seriálu The Walking Dead) či Dwayne (americký herec, producent a profesionální wrestler Dwayne Johnson).

Ptáte se, kde jsme k tomu článku vzali inspiraci? Bylo to seriálové politické drama The West Wing. Na jediná tři slova, která začínají písmeny dw, se ptá americký prezident (ztvárněný Martinem Sheenem) svých spolupracovníků u pokerového stolu.