Lektoři češtiny se sešli s autorkou nové učebnice

V jazykové škole HOPE se na konci května konal seminář určený lektorům češtiny pro cizince. Zúčastnili se jej lektoři, kteří zajišťují výuku rusky hovořících studentů v kurzech na brněnském VUT.

Jazyková škola na přání lektorů oslovila Marii Boccou Kestřánkovou, autorku nové učebnice Čeština pro cizince na úrovních B1 a B2. Marie Boccou Kestřánková v současné době působí jako lektorka na Ústavu bohemistických studií v Praze. Kromě bohaté publikační činnosti se věnuje metodice výuky češtiny a také jejímu testování na různých jazykových úrovních.

Na semináři se mimo jiné debatovalo o metodice testování, protože sami lektoři češtiny pro cizince z HOPE společnými silami v loňském roce vytvořili novou sadu testů pro jazykovou úroveň B2. Náplň semináře byla úzce svázána s prezentací nové učebnice, která lektory velmi zaujala. Autorka představila filozofii své knihy a také návrhy na metodické uchopení konkrétních aktivit. Sami lektoři si pak pod jejím vedením mohli vyzkoušet, jaký potenciál pro plánování mluvních cvičení v sobě jazykový a obrazový materiál knihy ukrývá. Ohlasy lektorů na seminář byly velice pozitivní.

Autorky textu: Lenka Kavalcová, Daniela Vranovská

seminář pro lektory češtiny seminář pro lektory češtiny